Fastighetsservice, Drift och lokalvård

Vi arbetar alltid med fokus på kundens individuella behov

Välkommen till Allround Drift Vedum AB

Vi kan erbjuda anpassade helhetslösningar inom fastighetsservice, trappstädning och lokalvård. För oss är du som kund alltid i centrum och vi arbetar ständigt med att skräddarsy lösningar för dig, så att dina specifika behov blir tillgodosedda på ett professionellt och flexibelt sätt. Vi hjälper dig med en problemfri vardag genom att ha koll på de behov som fastigheten har, både på den inre och yttre miljön, kort och gott en vardagstrygghet.

Vi vill göra skillnad för våra kunder med våra anpassade tjänster och vårt miljötänk, så att våra  gedigna tjänster passar kundens behov och blir ekonomiskt fördelaktigt på sikt för kunden. Vi vill helt enkelt ge det lilla extra!

Våra tjänster

Fastighetservice

Vi är professionella inom tillsyn, skötsel, underhåll samt systematiskt brand-skydds arbete.

Trapphusstädning

Vi hjälper er med ett rent och fint trapphus och att hitta ett städalternativ som passar era behov.

Lokalvård

Vi erbjuder visningsstäd för era tomma lokaler, samt övriga städalternativ enligt era önskemål,

Vi kan erbjuda jourservice dygnet runt

Vi hjälper dig med ett tryggt val av fastighetservice.
Vi är flexibla, prisvärda  och ger dig den skräddarsydda service du vill ha. 

Miljö & kvalitet

Alla anställda på Allround drift Vedum AB har ett ansvar för att omsätta miljöpolicyn i praktiskt arbete.  Var och en av oss ansvarar för att påtala felaktigheter i vårt dagliga arbete som inte står i överenskommelse med vår miljöpolicy.

Sammanfattningsvis skall vi:

  • Uppfylla de miljökrav som ställs i lagar och förordningar
  • Arbeta med miljövänliga/effektiva produkter
  • Minska vår miljöbelastning
  • Sortera vårt avfall
  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete

Arbetsmiljöpolicy

Inom Allround Drift Vedum AB, bedriver vi fastighetsrelaterade servicetjänster och därmed förenlig verksamhet.

Denna verksamhet behöver inte innebära några större arbetsmiljörisker så länge ledning och medarbetare har arbetsmiljön i fokus, och vi uppfyller de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter.

Vi är alla medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön på Allround Drift Vedum AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

Vår uppförandekod

Vi på Allround Drift Vedum AB bedriver vår verksamhet på ett ansvarstagande sätt.
Därför har bolaget antagit en uppförandekod där syftet är att ge vägledning och betona de principer som styr företaget i förhållande till anställda, affärspartners och andra intressenter.

Vi på Allround Drift Vedum AB skall skapa mervärden för våra kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang.

Vi på Allround Drift Vedum AB arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

På Allround Drift Vedum AB gäller som grundkrav att följa nationella lagar. Den uppförandekod som Allround Drift Vedum AB beslutat om är baserad på FNs uppmaning , Global Compact och följer också Allround Drift Vedum AB kärnvärden.

Allround Drift Vedum AB grundades 2023 och ägs och drivs av Lars-Anders Davidsson samt Mikael Davidsson. 

Allround Drift Vedum AB och har idag både stora och små kunder inom Fastighetsservice, Drift samt lokalvård!  och arbetar alltid med fokus på kundens individuella behov.

Vi som arbetetar på Allround Drift Vedum AB har många års erfarenhet inom fastighets relaterade tjänster, samt för vår pålitliga och personliga service.

Vi på Allround Drift Vedum AB har kvalitetsäkrat arbetsmetoden för fastighetsservice genom att använda Avtal För Fastighetsförvaltning integrerat med direkt återkoppling med kund vid pågående samt avslutat arbete

FASTIGHETSSKÖTSEL

En väl fungerande fastighetsskötsel är viktigt för ett trivsamt, attraktivt och kostnadseffektivt område.

Givetvis innefattar vår fastighetsservice utemiljö , mark- och trädgårds tjänster under sommarsäsongen.

Vi är proffesionella inom  tillsyn, skötsel, underhåll samt systematiskt brand-skydds arbete och arbetar med hög närvaro och tillgänglighet ute bland fastigheterna.

Vi kan även erbjuda Jourservice dygnet runt!

TRAPPHUSSTÄDNING

Behöver du trappstädning? Ett rent och fungerande trapphus är ett trivsamt trapphus. I trapphus och entréer vistas det varje dag ett stort antal människor som drar in både sand, grus och smuts. Det handlar givetvis om trivsel och hygien, men också om säkerhet för de som vistas i fastigheten.

Vi hjälper dig att hitta ett städalternativ, som passar era behov, när du anlitar oss får du en god service, samtidigt  som vi garanterar städning av hög kvalitet.

Lokalvård

Vi erbjuder visningsstäd för era tomma lokaler, samt övriga städalternativ enligt era önskemål, Vi erbjuder våra tjänster genom fasta avtal eller löpande arbeten

Vi är specialiserade på att städa era undercentraler, detta är något våra kunder saknat och vi erbjuder en trygg och säker miljö för era medarbetare och UE, då risken för damm explosioner minskar,

Kontakt uppgifter

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå